ขายน้ำแข็ง,น้ำแข็งหลอด,ขายส่งน้ำแข็ง,ขายน้ำแข็งหลอด PRODUCT น้ำแข็งหลอด ศิริมิตร, น้ำแข็งหลอด
ReadyPlanet.com


ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณท์ของเรา มีดังนี้

1. น้ำแข็ง แบบแพ๊ค

2. น้ำแข็ง ชนิดหลอดใหญ่ 

3. น้ำแข็ง ชนิดหลอดเล็ก

4. น้ำแข็ง ชนิดบด

5. น้ำแข็ง ชนิดก้อนกลม ในแบบ แพ็ค และแบบถ้วย

 

      

 

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเรา 

 

 


 น้ำแข็ง แบบแพ๊ค ขนาด 1.4 กิโลกรัม ต่อ แพ๊ค

 

 

 น้ำแข็ง บรรจุถุงใสขนาด 15 กิโลกรัม และขนาด 23-25 กิโลกรัม ต่อ แพ๊ค

 

 

 น้ำแข็ง ชนิดก้อนกลม ในแบบ แพ็ค และแบบถ้วย 

"สวยมีสไตล์ ละลายช้า"

น้ำแข็งก้อนกลม ขนาด ก้อนละ 60 มิลลิเมตร Iceball size 60 mm. 
 น้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม ขนาด 2 ลูกบาศก์นิ้ว Icecube size 2"

 

สนใจติดต่อ 02-585-1252, 02-585-2483

 

#น้ำแข็งหลอด #น้ำแข็งหลอดใหญ่ #น้ำแข็งหลอดเล็ก #น้ำแข็งบด #น้ำแข็งก้อน #น้ำแข็งกลม #iceball #icecube