ขายน้ำแข็ง,น้ำแข็งหลอด,ขายส่งน้ำแข็ง,ขายน้ำแข็งหลอด บริษัท ศิริมิตร จำกัด - น้ำแข็งหลอด, น้ำแข็ง
ReadyPlanet.com


  น้ำแข็ง ศิริมิตร มุ่งมั่นสู่ “ISO 22000, HACCP และจีเอ็มพี (GMP)”

 

    

         เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการไปพร้อมๆ กัน บริษัท  ศิริมิตร จำกัด จึงเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตน้ำแข็งไม่กี่รายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000, HACCP

         และจากกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านมาตรฐานระบบความปลอดภัย GMP (Good Manufacturing Practices) ในการตรวจสอบครั้งแรก       

     

         ทางบริษัทพร้อมที่จะผลักดัน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงยิ่งๆ ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค  

 

 

   #น้ำแข็งหลอด #น้ำแข็งหลอดใหญ่ #น้ำแข็งหลอดเล็ก #น้ำแข็งบด #น้ำแข็งก้อน #น้ำแข็งกลม #iceball #icecube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำแข็งศิริมิตร, จำหน่ายน้ำแข็ง, โรงงานน้ำแข็ง, ผลิตน้ำแข็ง, ผลิตน้ำแข็งหลอด, โรงงานน้ำแข็ง, ส่งน้ำแข็ง, น้ำแข็งยูนิต, น้ำแข็งหลอด, ศิริมิตร, น้ำแข็งสะอาด, น้ำแข็งบด, ผลิตน้ำแข็งหลอด, ผลิตน้ำแข็งบด, น้ำแข็ง