ขายน้ำแข็ง,น้ำแข็งหลอด,ขายส่งน้ำแข็ง,ขายน้ำแข็งหลอด PRODUCTION PROCESS, น้ำแข็งหลอด ศิริมิตร
ReadyPlanet.com


การผลิต

กระบวนการผลิต

 

 

แหล่งน้ำดิบ

ทางบริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและความรับผิดชอบต่อสังคม จึงใช้น้ำในการผลิตน้ำแข็งจากการประปานครหลวงทั้งสิ้น เพื่อให้ได้มาทั้งน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคและได้มาตรฐานรวมถึงไม่ทำให้พื้นที่ข้างเคียงเกิดความเสียหายจากแผ่นดินทรุดตัวอันเนื่องจากการสูบน้ำบาดาล

 

ระบบกรองน้ำแบบสามขั้น

(Multi-Step Filtration)

ก่อนที่จะนำน้ำประปามาใช้งาน น้ำประปาที่ได้จะมาทำการกรองหยาบชั้นหนึ่งก่อนโดยใช้เครื่องกรองน้ำแบบสามชั้น เพื่อกรองสิ่งแปลกปลอมในชั้นแรกดังนี้

   1. ถังกรองแอนทราไซด์ ทำหน้าที่กรองตะกอนหยาบเศษกรวดเศษทราย ขี้ฝุ่นผงและตะกอนหนัก

   2. ถังกรองคาร์บอน ทำหน้าที่กรองกลิ่น สีแขวนลอยที่เกิดขึ้นในน้ำดิบ

   3. ถังกรองเรซิน เป็นถังกรองสุดท้ายที่จะกรองความกระด้างของน้ำ (CaCO3)

โดยปกติน้ำที่ผ่านการกรองทั้งสามระบบและมีการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องก็สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย

 

รีเวอร์สออสโมซิส (อาร์โอ)

                ทางบริษัทได้มีการนำระบบรีเวอร์สออสโมซิส(Reverse Osmosis System) มา ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำของบริ

ษัทในระดับสากล และปรับปรุงมาตรฐานโรงงานให้เข้าสู่ระบบจีเอ็มพี โดยระบบดังกล่าวสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอนซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าได้ว่าน้ำที่ผลิตจากกระบวนการดัง กล่าวจะปลอดภัยจากเชื้อโรค จุลินทรีย์ หรือแร่ธาตุที่ร่างกายอาจไม่ต้องการ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังทำช่วยให้น้ำแข็งที่ผลิตได้ ใสมีความแข็งและลดปัญหาในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี

 

ขั้นตอนการผลิตน้ำบริสุทธิ์ R.O. มีดังนี้

1.ไส้กรองโพลีโพรพิลีน 5 ไมครอน (PP) ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำ เช่น โคลน ทราย สนิมเหล็ก โลหะหนัก ตะกอนแขวนลอย

2.ไส้กรองคาร์บอน ทำหน้าที่กรองกลิ่นคลอรีน กลิ่นขี้โคลน สี สนิมเหล็ก ตะกอนต่างๆ ความขุ่นที่ปะปนมากับ น้ำบาดาลหรือน้ำประปา

3. ไส้กรองเรซิน ทำหน้าที่ กรองความกระด้างของน้ำ คลอรีน กลิ่นขี้โคลน สี สนิมเหล็ก สามารถดูดซับสารโลหะหนัก หรือสารละลายทางเคมี เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคนิ่ว

4. MEMBRANE เป็นขั้นตอนสำคัญของ Reverse Osmosis ที่ทำให้เครื่องกรอง RO แตกต่างจากเครื่องกรองน้ำ ธรรมดาทั่วไป Membrane จะทำหน้าที่แยกจากสิ่งสกปรก, สารละลาย, โลหะหนัก สารพิษต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำ เช่น ปุ๋ยเคมี, ผงซักฟอก, สารตะกั่ว, ยาฆ่าแมลง รวมทั้งแบคทีเรีย, ไวรัส และเชื้อโรคต่างๆ ที่หลุดลอด จากขั้นตอนการกรองที่ 1,2และ3 และ กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากระบบทันที น้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านเยื่อกรองนี้ไปได้จะถูกนำไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำสูญญากาศ ซึ่งควบคุมด้วยแรงดันลมก่อน จะนำไปผ่านขั้นตอนสุดท้าย

5. POST CARBON เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะนำไปบริโภคเมื่อผู้ บริโภคเปิดน้ำดื่มที่ก๊อกน้ำดื่ม ชุดควบคุมแรงดันลมจะปล่อยน้ำในถังเก็บน้ำสูญญากาศ ผ่านเข้าขั้นตอนการกรองสุดท้ายเพื่อกำจัดกลิ่น และรสที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บในถังอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนำไปบริโภค

 

แผนผังขั้นตอนการทำงานของระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส


 

การผลิตน้ำแข็ง

                ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากบริษัท พัฒน์กล(มหาชน) จำกัด, บริษัท ศิริมิตร จำกัดได้มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภค ในปัจจุบันทางบริษัทฯสามารถผลิตน้ำแข็งหลอดด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 150 ตันต่อวันรวมถึงน้ำแข็งหลอดเล็กด้วยการผลิตสูงสุด 30 ตันต่อวัน     อนึ่ง ทางบริษัทฯได้ทำการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำแข็งเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำแข็งที่ มีคุณภาพ รวมไปถึงการจัดอบรบพนักงานในกระบวนการผลิตให้อยู่ในระเบียบ สะอาดและมีวินัย

 

การบรรจุน้ำแข็ง

                ทางบริษัทได้ทำการพัฒนาระบบบรรจุน้ำแข็งมาสู่ระบบแพ็คอัตโนมัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุถุงที่มีคุณภาพ สวยงามและพกพาสะดวก ในการบรรจุน้ำแข็งของทางบริษัท จะไม่มีพนักงานผู้ใดที่จับน้ำแข็งโดยตรง ในระหว่างการบรรจุ จะมีพนักงานเก็บตัวอย่างน้ำและน้ำแข็งไปตรวจสอบที่ศูนย์วิจัยน้ำที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในกระบวนการผลิตน้ำแข็งที่สะอาดจากหน้าโรงงานถึงมือ ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ     นอกจากนี้ทางบริษัทมีรูปแบบของถุงน้ำแข็งหลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและชนิดของการบริการ

 

การจัดเก็บน้ำแข็ง

ทางบริษัท ได้จัดตั้งห้องเย็นถึง 7 ห้องโดยจะรักษาอุณหภูมิของห้องไว้ที่ -10 องศาเซลเซียส ห้องจัดเก็บน้ำแข็งจะมีระบบป้องกันความเย็นรั่วไหลและต่อเชื่อมถึงกันได้ ง่าย สะดวกต่อการจัดเก็บและขนย้าย ทางบริษัทฯ สามารถรองรับการจัดเก็บน้ำแข็งในกรณีฉุกเฉินได้ถึง     ตันเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเรามีสินค้าอย่างพอเพียงที่จะให้บริการ


 

 #น้ำแข็งหลอด #น้ำแข็งหลอดใหญ่ #น้ำแข็งหลอดเล็ก #น้ำแข็งบด #น้ำแข็งก้อน #น้ำแข็งกลม #iceball #icecube