ขายน้ำแข็ง,น้ำแข็งหลอด,ขายส่งน้ำแข็ง,ขายน้ำแข็งหลอด DELIVERY SERVICE, น้ำแข็งหลอด ศิริมิตร, น้ำแข็งหลอด
ReadyPlanet.com


บริการส่งสินค้า

ส่งเร็ว - ตรงเวลา - เชื่อถือได้

บริการขนส่งน้ำแข็ง

ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมรถบรรทุกและรถกระบะส่งน้ำแข็งกว่า 30 คัน โดยเพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดการขนส่งอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว  ทัน ต่อความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทได้ออกแบบระบบ รถส่งน้ำแข็งสายต่างๆโดยเน้นพิจารณาจากปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้า ระยะเวลาเดินทาง รวมถึงความสามารถสนับสนุนสายใกล้เคียงได้หากเกิดปัญหาในการจราจร จึงเป็นที่มั่นใจว่าน้ำแข็งของศิริมิตร จะส่งไวถึงมือคุณ

 

 #น้ำแข็งหลอด #น้ำแข็งหลอดใหญ่ #น้ำแข็งหลอดเล็ก #น้ำแข็งบด #น้ำแข็งก้อน #น้ำแข็งกลม #iceball #icecube